Rozpětí pro menší opravy i náročné konstrukce

Problémem mnoha oprav či údržbových prací, které musí být provedeny s využitím vysokozdvižné pracovní techniky, jsou velmi často technické parametry a limity této techniky. Není výjimkou, že je tato technika (respektive vysokozdvižné plošiny) limitována svým maximálním pracovním rozpětím a pracovní výškou. Pro naši firmu a zařízení, která Vám nabízíme k pronájmu, není pracovní rozpětí žádným problémem, jelikož se pohybuje v závislosti od typu techniky od šesti do jednadvaceti metrů.

Opravíte nejenom sklady

Vysokozdvižné plošiny, které můžete naším prostřednictvím využít, Vám umožní opravit jak nižší sklady, tak i střechy rodinných domů či několikapatrových obytných domů, tak i provádět složitější úkony ve výškách až jednadvacet metrů, a to dokonce na nezpevněných površích, tedy například na různých stavbách či konstrukcích.