Choďte do kostela

Když jsme byli malí, mnohým z nás babičky zcela vážně říkávaly: „Nezlob, nebo tě pámbíček potrestá!“ Měly své zkušenosti. Ale my jsme to nebrali vážně. Zlobili jsme, nechodili jsme na nepovinné náboženství, mnozí z nás ani nebyli pokřtěni, nemluvě o nějakých pravidelných návštěvách chrámu páně, či dokonce pravidelné motlitbě před jídlem a před spaním. Prostě jsme nevyrůstali v bázni Boží a naše zpupnost jako samozvaných vládců planety Země narostla nebývale. Jenže mlýny Boží melou pomalu, ale jistě. A tak i na vás jednou může hněv Boží seslat problémy s nefungující kanalizací !

Nejsme vymítači ďábla

V případě, že vás potká něco takového, pak se musíte obrátit na nás. My nejsme sice vymítači ďábla, ale s nefungujícími odpady zatočíme lépe, než zkušený exorcista se Satanem!